Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

LSJ Group Oy

Yhteystiedot

Rukajärventie 23
93830 Kuusamo

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Marjo Määttä
040 564 09 37
marjo.maatta@rukansalonki.fi

3. Rekisteröidyt

Verkkokaupan kautta rekisteröityneet asiakkaat, puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta saadut asiakastiedot (yritysasiakkaat ja henkilöasiakkaat), asiakastapaamisissa saadut asiakastiedot (matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja yritysasiakkaat), sosiaalisen median kautta saadut asiakastiedot.

4. Asiakastietojen käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään seuraavasti:

  • asiakassuhteen perustaminen, hallinta, hoito ja ylläpito
  • palveluiden tuottaminen ja toteuttaminen asiakkaan tilauksen mukaan
  • asiakaspalvelun kehittäminen
  • asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään
  • laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkaalta
  • mainonnan kohdistaminen ja suoramarkkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

  • henkilön nimi
  • yritys / organisaatio
  • yhteystiedot (puh. numero, sähköpostiosoite, osoite)
  • laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta LSJ Group Oyn ulkopuolelle. Pyydettäessä asiakastietoja luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Käytämme säännönmukaisesti seuraavaa palveluntarjoajaa ja olemme tarkistaneet, että he noudattavat tietosuojalainsäädäntöä: Sportum Oy

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakas- ja henkilötietoja ei siirretä EU:n talousalueen ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettujen tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (30 päivän kuluessa).

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa. Poikkeuksena LSJ Group Oy:tä sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki.

Oikeus asiakasrekisteriin on yrityksen avainhenkilöillä LSJ Group Oy:n asiakasrekisterin tietoja käytetään vain omiin tarkoituksiin.